"להתנַאות" –בפתח, ולא כמודפס בקמץ, כן הוא בכת"י מהרי"ץ