מגבית קמחא דפסחא שע"י מוסדות נתיבות מהרי"ץ

מוסדות נתיבות מהרי"ץ – בנשיאות מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א – נערך לחלוקת "קמחא דפסחא" למשפחות אברכים מרובות ילדים בני עדת ק"ק תימן – תלמידי מרן שליט"א ממשיכי מסורת ומנהגי אבותינו הקד', אשר מתקשות מאד בפרנסה במשך כל השנה, ובפרט ועל אחת כמה וכמה בימים אלו של ערב חג הפסח הבעל"ט. כל התרומות מגיעות לידי המשפחות הזקוקות לכך ביותר, על מנת לאפשר להן לחגוג את החג בכבוד, בכדי שיהיה להם ולכל בני משפחתם בהרווחה עוף או בשר ושאר המצרכים הנצרכים על שולחן החג, ואולי אף בגד חדש או כלי חדש וכדומה. וכפי שכתב מרן שליט"א בשלחן ערוך המקוצר הלכות יום טוב סימן צ"ח סעיף ח': "וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל גם ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האֲמֵללים, שנאמר והלוי והגר והיתום וגו'. אבל מי שנועל דלתי חצרו, ואוכל ושותה הוא ואשתו ובניו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כרסו, ועל אלו נאמר זבחיהם כלחם אוֹנים להם, כל אוכליו יִטַּמָּאו, כי לַחְמָם לנפשם. ושמחה כזאת, קלון הוא להם, שנאמר וזֵריתי פֶרֶשׁ על פניכם, פרש חגיכם". כל תרומה תתקבל בברכה! ועל כל התורמים והמסייעים תחול ברכת טוב, תזכו לשנים רבות ומועדים טובים אכי"ר.

לתרומות לחץ כאן