שערי יצחק 350 720 ויגש ה'תשפד ב'שלה נתיבות מהרי"ץ

נושאי השיעור: האם יוסף מחל לאחיו, השלמה לביאור דברי הרמב"ן לגבי הפסוק 'ותענה שרי ותברח מפניה' כי חטאה שרה אמנו וכו', ותשובה לשאלה שהרי כתוב כי שרה בת ק' כבת כ', שלא חטאה. השלמה בעניין נתינת דמי חנוכה לילדים בזמנינו. השלמת ביאור דברי הפמ"ג בעניין היוונים שגזרו על התורה ועל החוקים. התאמת דבריו עם מש"כ מהרי"ץ בפירוש ונשיח בחוקי רצונך, ונשמח ונעלוז בדברי תורתך. המשך בעניין השאלה, האם החילונים בזמננו, הם בגדר 'תינוקות שנשבו'. שיטת הרמב"ם, ולעומתו הרמב"ן. מעשה שהיה לאחרונה, בחבר פרלמנט תורכי שהתמוטט תוך כדי שקילל את ישראל.