ישיבת איתן התורה | הכרזה על שם הישיבה – מוצש"ק פרשת בשלח