מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א | קריאת המגילה בליל פורים מוצש"ק פ' ויקרא