ברכת האילנות- אם יש לקשור אותה עם ברכת החמה, והלכה למעשה