תיעודים מיום הפורים בצילו של מרן הגר"י רצאבי שליט"א

תמונות מקריאת המגילה ביום והלימוד שאלחריה בבית מדרשו של מרן שליט"א,
וכן ממשתה היין כדת של תורה במעונו של מרן שליט"א עם בניו חתניו וצאצאיו כ"י.
אשר במהלכו העתיר ופעל לישועת תומכי מוסדות התורה והחסד שע"י 'נתיבות מהרי"ץ'