חג שבועות

חג שבועות

נחלקו הראשונים האם מתחדש חיוב ברכות התורה בכל יום, ואף אם לא ישן (ר"ת בתוס' ברכות יא: ד"ה שכבר) או שמא ...

חג שבועות

 יו"ט שחל להיות בער"ש, כמו שחל השנה שבועות בער"ש, ישנם רבים שאינם מבשלים ביו"ט וכל תבשילי השב...

חג שבועות

חג שבועות

למרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א מתוך ספרו ש"ע המקוצר סימן צ"ז [א] יום־טוב שחל להיות בערב־שבת, ...

חג שבועות

בעניין הסדרת התפילה בלילי ימים טובים עפ"י מנהג ק"ק תימן, מאת המחבר הרב אביחי שרעבי שליט"א, ראש חבו...