ימי הפורים

ימי הפורים

Screenshot_424
נגן וידאו

ימי הפורים

מקבץ שאלות ותשובות להופנו למרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א שלום רב בשע"ה סימן קכב סעיף י' הלכות ת...

ימי הפורים

מאת מארי לוי קשת זצ"ל

ימי הפורים

מתוך קונטריס 'וזאת ליהודה' מאת הבה"ח יהודה חרזי הי"ו 

ימי הפורים

א מנהגינו כדעת הפוסקים הסוברים שכל דברי אבילות נוהגים בפורים, כגון איסור רחיצה, וחליצת מנעלים, וישיבה על־גבי קרקע...

ימי הפורים

מתוך שו"ת 'פעולת צדיק' למהרי"ץ ח"א סי' מו נר"ו יאיר חיים עד העולם אכי"ר: ראיתי קוש...

ימי הפורים

מפי החזן ה"ה יהודה דהרי יצ"ו