חוברות שערי יצחק

חוברות שערי יצחק

נושאי השיעור: האם יוסף מחל לאחיו, השלמה לביאור דברי הרמב"ן לגבי הפסוק 'ותענה שרי ותברח מפניה' כי חטאה שרה אמ...

חוברות שערי יצחק

נושאי השיעור: ביאור הגמ' בשבת מאי חנוכה וכו' שהיה 'מונח בחותמו' של כהן גדול וכו', קושיית המפרשים היכן מצינו כי הש...

חוברות שערי יצחק

נושאי השיעור: המשך בעניין מאמר הגמ' הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום, ביאור הפסוק [בסוף פר' ויצא] וי...

חוברות שערי יצחק

נושאי השיעור: המשך בעניין סגולת אמירת שירת הים כדי להינצל מאויבינו ושונאינו, והתייחסות לגבי הביאור כי השטן הוא שכ...

חוברות שערי יצחק

נושאי השיעור: המשך בעניין מנהג אבותינו נע"ג לומר את שירת הים כסגולה להינצל מאויבינו ושונאינו, ראוי לכפול גם ...

חוברות שערי יצחק

נושאי השיעור: דברים לזכרו של הרה"ג ציון חוכיימה זצ"ל לרגל יום פטירתו, ומתוך דברים שכתב בהקדמתו לספרו. ב...

חוברות שערי יצחק

נושאי השיעור: ביאור דברי הרמב"ן על הפסוק האמור לגבי הגר, 'ותענה שרי ותברח מפניה' [בראשית ט"ו, ז'], כי ש...