פרשת תצוה

פרשת תצוה

נושאי השיעור:עניין בארה של־מרים, ומנהג שאיבת מים במוצאי שבת.לגבי מצה שרויה או מבושלת, תשובה לשואל בעניין פסיקת מר...

פרשת תצוה

נושאי השיעור: המשך ביאור המעשה באלישע בעל כנפיים, והתשובה לשואל בעניין מנהגנו להניח את קשר התפילין של-ראש מתחת...

פרשת תצוה

נושאי השיעור: ביאור דברי הרמב"ם בעניין סעודת פורים ומשלוח מנות, וכן מתנות לאביונים ביום פורים, במה עדיף ל...

פרשת תצוה

בעניין תענית אסתר, והמיוחד שבתענית זו. דקדוקי קריאה בפרשת ויחל משה וגו', מדוע המלה לָמָה הראשונה היא מלרע והמי...

פרשת תצוה

נושאי השיעור: האם מותר לעשות משקה ערק וכדו' (משקאות אלכוהוליים) מפירות הקדושים בקדושת שביעית. בני ק"ק ...

פרשת תצוה

נושאי השיעור: מדוע הקרוב פסול לעדות, כגון משה רבינו לאחיו אהרן הכהן. כיצד אהרן הוציא דבר שקר מפיו בכדי לעשו...