פרשת תרומה

פרשת תרומה

ערוך ומעובד מתוך שיעורו של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א בבית המדרש פעולת צדיק נושאי השיעור: ת...

פרשת תרומה

ערוך ומעובד מתוך שיעורו של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א בבית המדרש פעולת צדיק מפתח נושאים: נו...

פרשת תרומה

ערוך ומעובד מתוך שיעורו של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א בבית המדרש פעולת צדיק נושאי השיעור: ט...

פרשת תרומה

השיעור השבועי ערוך ומעובד מתוך שיעורו של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א שנמסר במוצש"ק פרשת תר...

פרשת תרומה

ערוך ומעובד מתוך שיעורו של מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א שנמסר במוצש"ק פרשת תרומה ה'תש"ע ב...