תוכן העניינים

תוכן העניינים

ביאור נפלא במשל המובא במדרש הגדול לגבי משה רבינו ופרעה הרשע; מה הדין אם שחטו תורנגולת ולא מצאו בה את הלב, והאם לפ...

תוכן העניינים

תשע"ב פרשת האזינו – מוצאי שבת שובה נושאי השיעור: מדוע בקרבן ראש השנה נאמר "ועשיתם עולה"...